Slovensko Italiano English� BM Sport Cruiser / BM Sport Cruiser HT
� Tehni�ni podatki
� Priporo�eni motorji
� Osnovna oprema
� Paluba
� Upravljanje plovila
� Salon
� Ladijska kuhinja
� Lastni�ka kabina
� Zadnja kabina
� Toaletni prostor
� Elektri�ni sistem
� Voda in �rpalni sistem
� Sistem za gorivo
� Strojnica
� Dodatna oprema
� Interier
� Paluba
� Fotogalerija
� Video
� Mnenja strank


Domov | BM Sport Crusier | Osnovna oprema

Voda in èrpalni sistem
rezervoar za sladko vodo 150 litrski iz nerjaveèega jekla (AISI 316)
elektronski indikator kolièine vode
avtomatska tlaèna èrpalka
avtomatska elektrièna kalužna èrpalki za notranje kabine
elektrièna kalužna èrpalka z roènim delovanjem za strojnico
avtomatska elektrièna èrpalka za strojnico
avtomatska èrpalka za zbiranje vode iz tuša in umivalnikov
 


©2005-2022 Blumar d.o.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Kazalo strani |