Slovensko Italiano English� BM Sport Cruiser / BM Sport Cruiser HT
� Tehni�ni podatki
� Priporo�eni motorji
� Osnovna oprema
� Paluba
� Upravljanje plovila
� Salon
� Ladijska kuhinja
� Lastni�ka kabina
� Zadnja kabina
� Toaletni prostor
� Elektri�ni sistem
� Voda in �rpalni sistem
� Sistem za gorivo
� Strojnica
� Dodatna oprema
� Interier
� Paluba
� Fotogalerija
� Video
� Mnenja strank


Domov | BM Sport Crusier | Osnovna oprema

Elektrièni sistem
2x 100A 12V akumulator za motorje in za pomožne prikljuèke
polnilec akumulatorjev
220v napeljava
glavno in posamièna stikala vseh elektriènih naprav
vtiènice za 12 in 220 V
 


©2005-2022 Blumar d.o.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Kazalo strani |